Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Een vliegende start bij Adjust voor Sabrina!

05-09-2017
Vanaf 1 september is Sabrina Vermeulen het team Publiek binnen Adjust komen versterken. Sabrina is zowel inzetbaar op het begeleiden van (complexe) aanbestedingsprocessen als op trajecten rondom het verder professionaliseren van de inkoopfunctie of het tijdelijk aansturen van een team. Welkom Sabrina! Sabrina is een enthousiaste en ervaren inkoopprofessional met veel kennis van inkoop in de publieke sector. Binnen haar expertise valt voornamelijk de inkoop van zakelijk en sociale dienstverlening. Door haar vermogen om echt naar mensen te luisteren en haar competentie om met een snelle probleemanalyse te komen, is zij in staat om diverse complexe (inkoop)vraagstukken helder uiteen te zetten. Hierbij is het doorlopen van een aanbesteding een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Sabrina heeft een grote diversiteit aan Europese aanbestedingstrajecten begeleid; van het aanbesteden van een concessie voor kermisexploitatie tot de inkoop van zorg & welzijn en een zorgverzekering voor minima bij haar laatste werkgever de gemeente Rotterdam. Ook heeft zij in de rol van kwartiermaker/ verandermanager de eerste fase van de decentralisaties van de zorginkoop in het inkoopteam binnen Rotterdam weten te borgen. Naast het begeleiden van aanbestedingstrajecten kan Sabrina ook ingezet worden om inkoopmanagement rollen in te vullen. Ze vindt het leuk om teams te coachen en te blijven bouwen aan de inkoopfunctie. Haar insteek is dat de meeste toegevoegde waarde van Inkoop zich aan de voorkant van het proces begint. Bijvoorbeeld door het faciliteren van een (inkoop)strategieworkshop om de organisatiedoelstellingen te vertalen naar een specifiek resultaat. Ook onderwerpen als leveranciers- en contractmanagement, beoordelingsmethodieken en digitaal aanbesteden hebben haar specifieke interesse.