Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Jos start als senior adviseur publiek

22-01-2018

Jos Brands is gestart als Business Consultant Leveringen & Diensten. Welkom bij Adjust, Jos!

Jos is een enthousiaste, gedreven en een no nonsense inkoper. Hij vindt het enthousiasmeren en begeleiden van nieuwe (junior) inkopers binnen ons prachtige inkoopvak erg leuk om te doen.
“Inkopen doe je samen, van opdrachtgever - gebruiker - tot en met de leverancier(s)!”

Belangrijke fases in het proces, voorafgaand aan de start van een Europese aanbesteding, zijn de marktconsultatieronde en de inkoopstrategie. Deze zijn mede bepalend voor het slagen van een Europese aanbesteding en de contractfase. Dus eerst samen met elkaar nadenken over de ‘WAT vraag’, draagvlak creëren en dan de inkoopstrategie opstellen. Dan start pas de Europese aanbesteding. Binnen de juridische- en financiële kaders vindt Jos het van belang om de leveranciers zoveel mogelijk de ruimte te bieden om invulling te geven aan de ‘HOE vraag’. De leveranciers zijn immers de specialist in hun vakgebied. Van leveranciers verwacht hij tevens dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van de uitstoot van CO2 en de afvalberg.

Jos is gestart als inkoper binnen beursgenoteerde organisaties en heeft zich verbreed naar de publieke sector binnen de klassieke overheid en binnen de speciale sector bedrijf. In de afgelopen 22 jaar heeft hij het inkoopvak zien evalueren van een ‘kelder functie’ naar een volwassen gesprekspartner met de business en de board. De inkoper heeft zich ontwikkeld van de laagste prijsonderhandelaar naar het creëren van kwaliteitswaarde voor de business. Daarbij zijn de inzet van hard skills en soft skills een waardevol gereedschap van de inkoper.

Een greep uit de theorie: Jos is in het bezit van NEVI 1 en 2, Leergang Projectmanagement en Leergang Aanbestedingsrecht aan de VU.

Jos heeft er zin in om bij Adjust, Business Unit publiek aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren binnen deze mooie groeiende organisatie.