Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Training Contractmanagement (effectief samenwerken)

08-03-2019

Publieke Opdrachtgevers leggen steeds meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen. Contractbeheersing bij geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) is gebaseerd op kwaliteitsborging van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever toetst.

In de praktijk creëert dit afstand; bij contractmanagement voert de ratio vaak de boventoon. Er is weinig aandacht voor belangen en zorgen van de ander; echte samenwerking ontbreekt. De reflex van partijen is vaak op de inhoud en niet op de persoon gericht.

Daarom leggen we in deze training de essentiële link tussen de ‘harde’ kant, de inhoud, van contractmanagement en de ‘zachte’ kant, de vorm, van effectief samenwerken. In deze training, bestaande uit twee aaneengesloten dagdelen en als vervolg een terugkommiddag, worden samenwerkingsvraagstukken benadert vanuit herkenbare contractmanagement issues.

Lees HIER alles over deze training van Alfred Jansen en Joris Schillemans op 17 of 18 april 2019 en meld je aan!