Analyse en benchmarking

Voor het professionaliseren van inkoop en het behalen van besparingen is een analyse van de huidige situatie cruciaal. Adjust is in staat om deze analyse uit te voeren, zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. Daarnaast kan Adjust een benchmark doen op basis van de geanalyseerde gegevens.    

Analyses bij Adjust zijn altijd heel concreet. Wij leveren geen dikke rapporten met beloftes, maar praktische informatie waarmee snel resultaten kunnen worden geboekt. Adjust kan alle gevonden informatie omzetten in veranderingen en daarmee resultaten boeken voor de organisatie. Bijvoorbeeld: als blijkt dat op basis van de benchmark de golfkartonprijzen te hoog zijn, is Adjust in staat om door middel van een sourcing project de theoretische besparingen om te zetten in ‘money-on-the-table’.