Inkoop publiek

Contractmanagement

De aanbesteding zo inrichten dat de beste opdrachtnemer wordt gevonden, is één. Maar zorgen dat er ook daadwerkelijk wordt geleverd wat in het contract staat, is een tweede. Het product dat opgeleverd wordt moet aan alle kwaliteitseisen voldoen die in het contract staan. Voor infrastructurele projecten werkt Adjust vaak op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). De opdrachtnemer moet ons laten zien hoe hij de geëiste kwaliteit gaat garanderen. We kijken hiervoor kritisch naar het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Beloftes moeten worden nagekomen, risico’s moeten beheerst worden en er moet kritisch worden gekeken naar het eigen werk van de ondernemer. Adjust acht dit toezichthouden van groot belang en ondersteunt opdrachtgevers dan ook bij het professioneel inrichten van het contractmanagement.