Inkoop publiek

Inkoopstrategie

Adjust ondersteunt publieke opdrachtgevers vanaf de planfase gedurende de ontwerpfase, de realisatie en bij het onderhoud van zowel droge als natte infrastructuur en de utiliteitsbouw. We hebben ervaring met het opstellen, toetsen en beheersen van veel verschillende contractvormen: RAW, Stabu, D&C, E&C, Allianties en DBFM(O). De vertaling van risicoanalyses naar contractuele allocatie is hierbij één van de voornaamste aandachtspunten. Juist onze brede ervaring zorgt ervoor dat we een goede afweging kunnen maken wat het best passende contract is in de gegeven uitgangssituatie.

We hebben ervaring in procedures van onderhandse aanbesteding tot concurrentiegerichte dialoog. Vanuit deze ervaring kunnen we de klant dan ook goed adviseren over de ideale procedure.