Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Contractmanagement/-beheer

 

Kerntaken

·         Marktmeesterschap

·         Naleving contractbepalingen

Marktmeesterschap

De contractmanager houdt zich op het functioneren van zorgmarkt en het sturen op transformatie van het aanbod. Een contractmanager geeft zorgaanbieders de juiste prikkels om bestaand aanbod om te vormen naar (goedkopere) alternatieven. De contractmanager stuurt op het realiseren van een sterkere sociale basis en alternatieven voor kostbaar verblijfsaanbod.

Naleving van contractbepalingen

De contractmanager beheert de relatie met de zorgaanbieders en ziet toe op het naleven van het contract. Indien noodzakelijk spreekt de contractmanager de zorgaanbieder aan op het functioneren en legt, in het uiterste geval, sancties op aan de zorgaanbieder.

Knelpunten

·         Beperkte beschikbaarheid van stuurinformatie waardoor de rol als marktmeester lastig te vervullen is

·         Nadruk op contractbeheersing en minder op de inhoudelijke/strategische verbetercyclus.

·         Veel tijd bezig met het oplossen van incidenten in het administratief proces tussen gemeente en zorgaanbieder

Onze visie

·         Werken aan een duurzame relatie gebaseerd op respect voor eenieders rol

·         De insteek van het contact gaat over verbetergesprekken in plaats van afrekening

·         Contractmanagers hebben soft skills en inhoudelijke kennis, en combineren deze met goede monitorinformatie en kwaliteitsinformatie

·         Goede ondersteuning organiseren door contractbeheer en managementinformatie.

Contractmanagement zorgt voor het stimuleren van zorginhoudelijke verbetering door gebruik te maken van data-analyse, prestatieafspraken en stimuleren tot samenwerking en het organiseren van substituten. Een goede contractmanager is marktmeester.

Onze oplossing

Wij zien de contractmanagementfunctie als een relatiebeheerfunctie waarbij het aanspreken op de contractuele afspraken en het stimuleren van verbeteringen op inhoudelijk en administratief gebied hand in hand gaan. Het aangaan van een duurzame relatie waarbij wederzijds vertrouwen hoog in het vaandel staat leidt tot verbeteringen voor aanbieder, gemeenten én inwoner. Daarbij zien wij het inzetten van objectieve informatie als belangrijk instrument voor de dialoog.

Hoe doen we dat?

·         Leveren van ervaren contractmanagers met kennis van de zorg

·         Bieden van (incompany) trainingen contractmanagement

·         Adviseren bij het inrichten van contractmanagement

·         Ondersteunen bij het verbeteren van contractbeheer.

 

Lees meer op: www.sociaalresultaat.nl