Contract Management

Een contract is pas een succes indien de interne organisatie het contract daadwerkelijk gebruikt en als de leverancier de afgesproken prestatie haalt of overtreft. Adjust wil dan ook betrokken zijn bij de implementatie van het contract in de organisatie, de meting van de prestatie van de leverancier en de beoordelingsgesprekken met de leverancier. Daarnaast zetten wij standaard elk contract dat we voor een klant afsluiten in ons eigen contract management systeem, zodat we tijdig melding kunnen maken van tijdsgebonden gebeurtenissen in het contract. Voorbeelden van meldingen zijn: het opvragen van bonussen en de afloop van het contract.