Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Beleid

Kerntaken

·         Bepalen van strategische richting binnen het sociaal domein

·         Opvragen van input vanuit alle invalshoeken, zowel intern als extern

·         Zicht houden op de werking van de kwaliteitscyclus

·         Effectieve invoering van bedrijfsprocessen

Strategische richting

Waar gaat de transformatie ook al weer om.  De transitie is in vliegende vaart gegaan en veel gemeenten zitten in de tredmolen van operationele en tactische aanpassingen. Het is goed om even ‘in de helicopter kruipen’, de processen te aanschouwen en de vraag te stellen: ‘waarom doen we het zo en draagt dit bij aan wat we willen bereiken?’

Opvragen van input

De kracht van data wordt ook in het sociaal domein een steeds belangrijker instrument voor het onderbouwen van beleidsmatige keuzes. Het is de kunst deze om cijfermatige data te verrijken met inhoudelijke informatie en daarbij meerdere invalshoeken  (intern, extern, inwoner, aanbieder) te combineren.

Werking kwaliteitscyclus

Transformeren loopt via een PDCA-cyclus waarbij het essentieel is om zicht te houden in de stappen die worden gezet in de kwaliteitscyclus. Durf te accepteren dat dit stap voor stap gaat en wees trots op kleine verbeteringen. Ook die maken grote verschillen.

Knelpunten

·         Kennistekort van kwetsbare inwoners

·         Gebrek aan implementatiekracht van beleidsvoorstellen

·         Veel crisismanagement, omdat beleidsmatig niet de juist keuzes zijn gemaakt of onvoldoende draagkracht hebben

·         Regio versus lokaal, landelijk versus gemeentelijk

·         Aanpalende wetgeving en afschuiving

·         Afstand tot de werkvloer, geen doorleefde kennis en ervaring

Onze visie

De basis voor een transformatie die gedragen wordt door alle stakeholders is een krachtige beleidsvisie die is gebaseerd op inzicht in wat inwoners nodig hebben, en oog heeft voor wat stakeholders die het moeten waarmaken nodig hebben. Een sterk beleid stoelt op gemeenschappelijk draagvlak en een stevige objectieve en inhoudelijke onderbouwing. Als Adjust staan wij voor het gericht inspelen op lokale trends met behulp van gedegen analyses en gebruikmaken van (elders) beproefde concepten.

Onze oplossing

·         Meerzijdig verbinden van perspectieven (inwoners, maatschappelijk stakeholders)

·         Regie pakken rol op ontwikkeling (tripartite) dialoog

·         Initiëren van innovatie

·         Grondige inhoudelijke kennis van het sociaal domein

·         Verbeteren van interne bedrijfsprocessen

Hoe doen we dat?

·         Inbrengen van ons landelijke kennis netwerk en ervaring (zowel uit aanbieders, en financiersperspectief)

·         Leveren van beleidsfunctionarissen met kennis uit de praktijk.

·         Onze adviseurs bieden inhoudelijke beleidsoplossingen en kunnen ingezet worden (interim-management) waar optimalisatie van bedrijfsvoering gewenst is. Onze kennis van gemeentelijke facturatieprocessen (digitale gegevensknooppunten) maakt dat we in korte tijd meerwaarde kunnen bieden.

·         Initiëren van tripartiet overleg

 

Lees meer op: www.sociaalresultaat.nl