Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Inkoop


Kerntaken

·         Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van aanbod

·         Zorgdragen voor de balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit

Beschikbaarheid aanbod

De kerntaak van inkoop bestaat uit het zorgen voor de beschikbaarheid van zorg. Inkoop vertaalt het beleid van een gemeente naar inkoopeisen en zorgt voor de inkoop van zorgaanbod dat aansluit bij vragen van inwoners.

Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit

Inkoop maakt contractafspraken met zorgaanbieders. Hierbij zorgt de inkoop voor een realistisch tarief. Inkoop stelt een beperkte set met kwaliteitseisen op die de kans op fraude verkleint en die de levering van kwaliteit van de aanbieders borgt. Inkoop zorgt voor de balans tussen een volledig open markt en een monopoly voor een enkele aanbieder.

Knelpunten

·         Ontbreken van balans tussen inkoopkennis en kennis van de zorgmarkt

·         Onvoldoende samenwerking met toegang, beleid en contractmanagement

·         Focus op (nieuwe) producten en tariefstructuren met als gevolg hoge administratieve            lasten

·         Beperkte mogelijkheden om inhoudelijke kwaliteit in te kopen

Onze visie

·         Inhoudelijke kwaliteitseisen zijn nauwelijks te formuleren

·         Inkoop is volgend op de transformatiedoelstellingen

·         Inkopen op de laagste prijs is niet wenselijk

De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Deze relatie is niet in harde, objectieve kwaliteitseisen te vangen. Inkopen op de laagste prijs leidt tot een beperkt aanbod in de regio en verkleint de mogelijkheden van toegang om te selecteren op kwaliteit. In onze visie zorgt de inkoop voor een doelgerichte, efficiënte beschikbaarheid van aanbod.

Onze oplossing

Wij geloven in een inkoopfunctie die inkoopkennis verbindt met materiekennis. Ons inziens leidt dit tot een beperkte hoeveelheid inkoopeisen en de nadruk op de relatie met de zorgaanbieders. Wij investeren in dialoog waarbij inkoop niet alleen technisch van aard is, maar ook relationele verhoudingen en inhoudelijke kennis worden ingebracht.

Hoe doen we dat?

·         Bieden van professionals met inkoop- en materiekennis

·         Begeleiden van aanbestedingstrajecten en opstellen van bestekken

·         Analyse van lokale en regionale zorgmarkt en identificeren van ontbrekend aanbod

·         Inbrengen van kennis over landelijke best practice. 

 

Lees meer op: www.sociaalresultaat.nl